Vol 16, No 2 (2020)

- in preparation

Table of Contents

Open Call Articles

Hanane Allioui, Mohamed Sadgal, Aziz El Fazziki
PDF
Ali Kazem, Adnan Malki, Anas Mahmoud Almanofi
PDF
Hideya So, Kouhei Suzaki, Daisuke Goto
PDF
Iskanter-Alexandros Chousainov, Ioannis Moscholios, Alexandros Kaloxylos, Michael Logothetis
PDF